UV-lampan och ljuset....

Skola / Permalink / 4På vår jord och i vårt universum omges vi av ett kluster av s k elektromagnetisk strålning – eller energi. Viss strålning är mätbar och annan är synlig för ögat. Ljuset är en del av denna strålning och man kan tycka att vi alltid ”ser” ljuset, vilket inte är riktigt sant. Bara en viss del av ljuset är synlig för det mänskliga ögat, men vissa djur och insekter kan se delar av ljusets spektra som vi inte uppfattar utan hjälpmedel.

Ljuset mäts i våglängd – i måttenheten nanometer (nm) - där en nanometer representerar en miljondel av en millimeter, eller en miljarddels meter! Avståndet mäts mellan två motsvarande punkter i toppar eller dalar i
ett repeterande vågmönster. Utgångspunkten är ljushastigheten som är den hastighet med vilken all elektromagnetisk strålning rör sig (299 792 458 m/s)
Det för oss synliga, vita ljuset ligger på en våglängd mellan cirka 390 och 770 nanometer. Genom att det mänskliga ögat är känsligt för strålning i just detta intervall, kan vi se föremål och färger i vår omgivning när ljuset som reflekteras uppfattas av vår hjärna. I många sammanhang används ordet ljus även om strålning utanför den synliga delen av spektrumet.

INFRARÖTT LJUS (IR-ljus) är ljuset som alstras i längre våglängder än 770 nm. (ex. mänsklig energi, värme)
ULTRAVIOLETT LJUS (UV-ljus) är ljuset som alstras inom våglängder mellan 10 – 400 nm.
Dessa våglängder delas in i tre typer av strålning:
UVA, 315 – 400 nm. Den minst skadliga frekvensen av UV-ljuset, utgör stor del av det synliga ljuset.
UVB, 280 – 315 nm. Påverkar och kan bränna hudens pigment. Stoppas delvis av ozon-lagret.
UVC, 100 – 280 nm. Absorberas av DNA och kan orsaka cancer. Används som steriliseringsmetod och i de kortaste frekvenserna finner vi röntgenstrålningen (mindre än ca 10 nm)
VITT LJUS är det synliga ljuset som innehåller alla våglängder. Den färg du ser är våglängden som reflekteras.

Regnbågens färger är ljusets alla våglängder som bryts när solen lyser på det naturliga prisma som regndropparna bildar. Vi kan framkalla samma effekt genom att låta solens strålar lysa genom en glasprisma och göra egna små regnbågar. Färgerna vi ser kallas spektralfärger och existerar på följande våglängder:
Violett 380 – 420 nm Blått 420 – 490 nm
Grönt 490 – 575 nm Gult 575 – 585 nm
Orange 585 – 650 nm Rött 650 – 750 nm

Svart: Det svarta är ”färgen” som uppstår då allt ljus har absorberats – vi ”ser” i själva verket ett hål.

REPETITION:
”Varje produkt/märke använder en skräddarsydd fotoinitiator för att optimera egenskaperna i den färdiga polymeren, vilket innebär att man använder sig av en specifik våglängd i UV-spektrat.
Därför är det mycket viktigt att använda de UV-lampor som alstrar det korrekta ljuset för just den produkt
man arbetar med.”

Tillverkaren rekommenderar alltid en härdningstid som utgår från den lampa som anpassats till en specifik fotoinitiator. När produkten fått härda enligt stipulerad tid skall den alltid vara genomhärdad – under förutsättning att lysrören, som är färskvara, inte förbrukats. En UV-gel kan dock aldrig härda för länge. När de fria monomererna är slut upphör processen – och den färdiga plasten reagerar inte mer på lampans UV-ljus än när kunden kommer ut i solskenet.
Att experimentera med lampor framtagna för andra märken kan medföra att produkten inte genomhärdar, med sämre kvalitet och hälsorisker som resultat. Tillverkaren kan då inte heller garantera ett fullgott resultat.UV-LAMPANS DESIGN

Att på konstgjord väg tillverka lampor som alstrar det UltraVioletta ljuset är inte svårare än att tillverka vanliga lysrör eller neon. Lysrörens insida färgas med en speciell färg som tillsammans med en gas bildar det ljus vi önskar. Man måste dock hålla i minnet att både gas och färg så småningom förbrukas, men medan det i ett vanligt lysrör saknar betydelse så är det avgörande för just UV-röret. Neonröret slutar lysa och då byter man helt enkelt.

UV-röret måste alltså bytas innan det slutat fungera. Långt innan ett UV-rör slutar lysa har det förbrukat de komponenter som alstrar just UV-ljuset och förlorat sin effekt. Anledningen till att det fortfarande lyser är att UV-rören också alstrar vanligt ljus tillsammans med UV-ljuset. Detta innebär att även om rören lyser så kommer inte UV-gelen att genomhärda.
Därför skall rören bytas regelbundet, och vår rekommendation är ett byte efter cirka 200 - 250 timmar, eller maximalt 300 timmars användning, som de flesta UV-lampor indikerar med ett ställbart räkneverk.

· För 30 – 40 kunder per vecka/lampa rekommenderas byte efter ca 4 – 6 månader.

· För 15 – 20 kunder per vecka/lampa rekommenderas byte efter ca 12 månader.Det kan också vara avgörande att köpa ”rätt” märke på UV-rör när du skall byta. På marknaden finns många fabrikat – och tyvärr många både billiga och dyra som inte håller önskad kvalitet. Använd endast de UV-rör som tillverkaren anpassat till lampan och rekommenderat, oftast av märkena Philips, SLI eller Sylvania.

Marginalerna för att alstra det korrekta ljuset kan i vissa fall vara små och påverkas av sådant vi inte tänker på, men som är noga utformat av tillverkaren. Det är INTE Watt-antalet som indikerar UV-ljusets styrka. Watt anger endast hur mycket elektricitet som lysrören konsumerar när de lyser. UV-ljuset produceras mycket olika beroende på lampans storlek/omkrets och effekten i reflektorerna i förhållande till antal UV-rör.

För att din UV-lampa bestående skall fungera korrekt måste du också veta att den kräver viss omvårdnad i form av regelbunden rengöring. Smutsiga och dammiga reflektorer fungerar naturligtvis sämre än nya eller rengjorda. Inför varje ny arbetsdag ska du ”värma upp” lampan så att den alstrar ljus på full effekt redan för den första kunden. Detta gör du genom att starta den tre gånger efter varandra och låta den lysa tiden ut.


Där fick ni ta del av VIKTIG information...

Till top